důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Jaké jsou možnosti dobrovolné účasti na DP?

Zákon o důchodovém pojištění upravuje institut dobrovolného důchodového pojištění proto, aby osoba měla možnost zajistit si účast na důchodovém pojištění i v období, kdy objektivně nespadá do žádné kategorie povinně pojištěných osob (ust. § 5 zákona č. 155/1995 Sb.). Za tím účelem zákon stanoví taxativně důvody dobrovolného pojištění a též zvláštní podmínky vztahující se jednotlivě ke každému z nich. Dobrovolného důchodového pojištění tak může být účastna osoba starší 18 let, jestliže na místně příslušné OSSZ podala přihlášku k účasti na pojištění, a to
z důvodu:

  • vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud jí po dobu této evidence nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci; z tohoto důvodu je možno přihlásit se k dobrovolné účastni na důchodovém pojištění též za kteroukoliv dobu přede dnem podání přihlášky, nejdříve však k 1. 1. 1996,
  • soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice, s výjimkou doby prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let; z tohoto důvodu je možno přihlásit se k dobrovolné účastni na důchodovém pojištění též za kteroukoliv dobu přede dnem podání přihlášky, nejdříve však ke dni 1. 1. 1996,
  • výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995, pokud se jedná o výkon zaměstnání, výkon práce člena družstva pro družstvo mimo pracovněprávní vztah, popř. samostatnou výdělečnou činnost; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na důchodovém pojištění z tohoto důvodu možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,
  • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací podle zákona č. 198/2002 Sb.; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na důchodovém pojištění z tohoto důvodu možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem.

Dobrovolná účast na pojištění z důvodů uvedených pod písmeny a) – d) může trvat neomezeně dlouho.

K dobrovolné účasti na důchodovém pojištění je možno se přihlásit též z jiného než zákonem kvalifikovaného důvodu (tzv. účast bez uvedení důvodu). V tomto případě však platí, že účast na důchodovém pojištění je možná nejvýše v rozsahu 10 let. Za dobu přede dnem podání přihlášky je pak účast na důchodovém pojištění možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz