důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Podléhají odměny statutárních orgánů akciové společnosti odvodu pojistného na sociální zabezpečení?

Pro určení, zda se z odměny člena statutárního orgánu odvádí pojistné na sociální zabezpečení (nemocenské a důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti), je rozhodující, zda je uvedená osoba účastna nemocenského pojištění. Okruh pojištěných osob upravuje § 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Osoby, které nejsou ve výše citovaném ustanovení uvedeny, např. členové statutárních orgánů akciové společnosti, nejsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanci, pokud zároveň takovou činnost nevykonávají na základě jiného vztahu ve výše citovaném ustanovení uvedeného, tj. na základě pracovního vztahu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. To znamená, že pokud člen statutárního orgánu a.s. není současně zaměstnancem společnosti, nepatří do okruhu nemocensky pojištěných osob (§ 2 zákona č. 54/1956 Sb.) a z odměny za tuto funkci se pojistné na sociální zabezpečení neodvádí. Je-li člen statutárního orgánu a. s. současně zaměstnancem společnosti, je třeba zkoumat, zda existuje souvislost jeho členství ve statutárním orgánu se zaměstnáním (pracovním poměrem). Pokud povinnost členství ve statutárním orgánu akciové společnosti vyplývá z pracovního poměru (pracovní smlouvy) tohoto člena k akciové společnosti nebo je ve stanovách společnosti uvedeno, že určitý zaměstnanec musí být členem statutárního orgánu, pak se odměna za činnost ve statutárním orgánu zahrnuje do jeho vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení. Je-li člen statutárního orgánu a.s. zároveň zaměstnancem společnosti, ale tato funkce nevyplývá z pracovního poměru ke společnosti, neodvádí se z takové odměny pojistné na sociální zabezpečení. Pro doplnění uvádíme, že dobu, po kterou nebude člen statutárního orgánu a. s. důchodově pojištěn (tedy doby, za kterou nebude platit pojistné na sociální zabezpečení), nebude možné hodnotit pro nárok na důchod. Tuto situaci lze řešit dobrovolnou účastí na důchodovém pojištění.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz