důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Jaká bude výše vdovského (vdoveckého) důchodu v případě úmrtí manžela (manželky)? Jak dlouho mám nárok na vdovský důchod a za jakých podmínek mi může být obnovena jeho výplata? Jak vzniká nárok na vdovský, vdovecký důchod a zachování dalších nároků na výplatu těchto dávek?

Při úmrtí manžela/manželky můžete požádat o vdovský/vdovecký důchod, který je jednou z dávek důchodového pojištění. Vdovský důchod se rovněž skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra, stejná pro všechny důchody, je 1 700 Kč měsíčně. Procentní výměra je 50 % procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, na který měla nárok zemřelá osoba v době smrti nebo 50 % procentní výměry částečného invalidního důchodu po poživateli tohoto důchodu, který ke dni smrti nesplňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní nebo podmínky nároku na starobní důchod.

Na vdovský/vdovecký důchod máte nárok po manželovi/manželce, který/á pobíral/a starobní, plný invalidní či částečný invalidní důchod nebo který/á by měl/a v den smrti nárok na starobní či invalidní důchod nebo zemřel/a-li následkem pracovního úrazu. Vdovský/vdovecký důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela/manželky. Po uplynutí této doby vám nárok na vdovský důchod zůstává zachován pokud:

  • pečujete o nezaopatřené dítě nebo o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) a toto dítě má nárok po zemřelém na sirotčí důchod, nebo jde o dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
  • pečujete o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • jste plně invalidní,
  • jste dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li nižší.

V případě, že po uplynutí jednoho roku po úmrtí vašeho manžela/manželky vám bude výplata vdovského důchodu zastavena z důvodu neplnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek, nárok na vdovský/vdovecký důchod se obnoví, pokud v období do 5 let od zániku dřívějšího nároku na vdovský/vdovecký důchod bude splněna některá z uvedených podmínek.

Nárok na vdovský/vdovecký důchod zaniká uzavřením nového manželství nebo dnem pravomocného rozhodnutí soudu, že vdova/vdovec úmyslně způsobila smrt manžela. Zanikne-li nárok na vdovský/vdovecký důchod uzavřením nového manželství, náleží vdově/vdovci částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského/vdoveckého důchodu, na který měl/a vdovec/vdova nárok ke dni zániku nároku na vdovský/vdovecký důchod.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz