důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
 • po 8 - 17 hod.
 • út 8 - 14 hod.
 • st 8 - 17 hod.
 • čt 8 - 14 hod.
 • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Jaké jsou podmínky pro nárok na invalidní důchod?

1. Občan je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 % nebo je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek (zákon č. 155/1995 Sb., § 39).

Výpočet plného invalidního důchodu v roce 2008:
Muž narozený 18. 5. 1947 požádal o přiznání plného invalidního důchodu podle § 39 zákona
č. 155/1995 Sb. Plně invalidním byl uznán od 7. 1. 2008. Před vznikem invalidity získal 34 let pojištění.
Pro stanovení výše plného invalidního důchodu se hodnotí také dopočtená doba od vzniku plné invalidity do dosažení důchodového věku, tj. v tomto případě doba od 7. 1. 2008 do 18.5.2009.
Pro výši důchodu má celkem započtených 35 let pojištění. Osobní vyměřovací základ daného muže za rozhodné období, tj. od roku 1986 do roku 2007, je 26 218 Kč. Z něj se vypočítá výpočtový základ, a to následujícím způsobem:

 • částka 10 000 Kč náleží v plné výši,
 • k této částce se přičte 30 % rozdílu mezi částkou 24 800 Kč a částkou 10 000 Kč, tedy
  30 % z 14 800 Kč, což je 4 440 Kč,
 • dále se přičte 10 % rozdílu mezi částkou 24 800 Kč a skutečným osobním vyměřovacím základem, který činí 26 218 Kč, tedy 10 % z 1 418 Kč, tj. 142 Kč.

Výpočtový základ činí celkem 14 582 Kč. Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu tzn., že za 35 let pojištění činí procentní výměra plného invalidního důchodu (35 x 1,5) 52,5 % výpočtového základu, tj. 7 656 Kč. Procentní výměra plného invalidního důchodu tedy bude 7 656 Kč, spolu se základní výměrou 1 700 Kč tak daný muž dostane plný invalidní důchod 9 356 Kč.

2. Částečně invalidní je občan, jestliže mu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu trvajícího déle než jeden rok poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Nebo ten občan, jemuž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Nárok na částečný invalidní důchod má občan, který se stal částečně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění. Nebo v případě, že se stal částečně invalidním následkem pracovního úrazu. Částečný invalidní důchod se rovněž skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra, stejná pro všechny důchody, je 1 700 Kč měsíčně, procentní výměra je za každý celý rok pojištění a dopočtené doby (tedy období od vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku) 0,75 % výpočtového základu. Nejnižší procentní výměra částečného invalidního důchodu je 385 Kč měsíčně.

Výpočet částečného invalidního důchodu v roce 2008
Žena narozená 11. 9. 1973 požádala o částečný invalidní důchod. Od 11. 2. 2008 byla uznána částečně invalidní. Pro stanovení výše částečného invalidního důchodu má započteno období včetně doby dopočtené do dosažení důchodového věku, tj. do 11. 9. 2036. Celkem se jedná
o 40 let pojištění. Osobní vyměřovací základ dané ženy za rozhodné období, tj. od roku 1992 (tedy roku následujícího po dosažení 18. roku věku) do roku 2007, je 12 510 Kč. Výpočtový základ se stanoví takto:

 • částka 10 000 Kč náleží v plné výši,
 • k této částce se přičte 30 % rozdílu mezi částkou 12 510 Kč a částkou 10 000 Kč, tedy
  30 % z 2 510 Kč, což je 753 Kč.

Výpočtový základ činí celkem 10 753 Kč. Za každý rok pojištění náleží 0,75 % výpočtového základu tzn., že za 40 let pojištění je procentní výměra částečného invalidního důchodu (40 x 0,75) 30 % výpočtového základu, tzn. 3 226 Kč. K této částce se připočítá základní výměra důchodu 1 700 Kč. Celkem tak žena dostane částečný invalidní důchod 4 926 Kč.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz