důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
 • po 8 - 17 hod.
 • út 8 - 14 hod.
 • st 8 - 17 hod.
 • čt 8 - 14 hod.
 • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Kdy mohu jít nejdříve do předčasného důchodu a o kolik mi bude krácen?

Pokud lidé chtějí, mohou požádat o důchod před dosažením důchodového věku. Existují dva druhy předčasného starobního důchodu:

1. Dočasně krácený předčasný důchod
Nárok na tento druh předčasného starobního důchodu mají buď:

  • poživatelé částečného invalidního důchodu, kterým může být starobní důchod přiznán až
   2 roky před dovršením řádného důchodového věku,
  • osoby, které pobíraly alespoň 5 let plný invalidní důchod, nárok na tento důchod jim zanikl a ke dni odnětí tohoto důchodu do dosažení důchodového věku jim chybí nejvýše 5 let.

V obou případech je podmínkou získání 25 let pojištění.

Procentní výměra tohoto typu předčasného starobního důchodu je dočasně krácena, a to o 1,3 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne jeho přiznání do dosažení řádného důchodového věku. Ode dne dosažení důchodového věku lze tento důchod přepočítat, tedy přiznat řádný starobní důchod. Podmínky nároku pro přiznání tohoto důchodu bylo nutné splnit do 31. 12. 2006.

2. Trvale krácený předčasný starobní důchod.
Na tento druh předčasného starobního důchodu mají nárok prakticky všichni lidé, kteří získali 25 let pojištění. Výhodou této předčasné penze je, že do ní může člověk odejít až 3 roky před nárokem na řádnou penzi. Nevýhodou je, že důchod již nikdy nebude přepočítán a zůstane tedy trvale krácen. Ke krácení dochází za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne přiznání do dovršení důchodového věku - procentní výměra důchodu se snižuje o 0,9 % výpočtového základu.
Procentní výměra starobního důchodu nesmí klesnout pod 770 Kč měsíčně. Základní výměra je pro všechny druhy důchodů stejná a v roce 2008 se jedná o 1 700 Kč měsíčně.
Příklad výpočtu předčasného starobního důchodu v roce 2008:
Muž byl nepřetržitě zaměstnán od 1. 1. 1968 do 31. 12. 2007 a získal tak 40 let pojištění. Jeho výpočtový základ byl 12 000 Kč. Zvažuje, že odejde do důchodu o 3 roky dřív, než dosáhne důchodového věku. Jak to ovlivní výši jeho starobního důchodu?

Odchod do předčasného starobního důchodu 3 roky před dosažením důchodového věku, např. k 1. 1. 2008, u daného muže znamená 13 započatých období 90 kalendářních dnů, tj. ztrátu 13 x 0,9 % = 11,7 %. Předčasný starobní důchod se vypočítá následujícím způsobem: základní výměra stejná pro všechny důchody je 1 700 Kč. Procentní výměra = za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu, tj. 1,5 % x 40 x 12 000. Výsledná částka se snižuje o 0,9 % za každých započatých 90 kalendářních dnů z doby před dosažením důchodového věku, tj. o 0,9 % x 13 x 12 000. Částka 7 200 Kč se tedy snižuje o 1 404 Kč a procentní výměra starobního důchodu je tak 5 796 Kč. Obě výměry se sečtou a celkem tak bude předčasný starobní důchod tohoto občana činit 7 496 Kč.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz