důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Proč nemám vyřízen důchod ani po 3 měsících ode dne podání žádosti o důchod?
Proč tak dlouho v poslední době trvá důchodové řízení, zejména vydání rozhodnutí ČSSZ – např. bez rozhodnutí ČSSZ Praha nemohou klienti, poživatelé důchodových dávek, využívat výhodných slev poskytovaných příslušným Dopravním podnikem města?
Jaké jsou lhůty pro vyřízení žádosti o důchod s mezinárodním prvkem?

Délka doby řízení o přiznání dávky důchodového pojištění je u jednotlivých pojištěnců rozdílná. Pokud ve věci žádosti o důchod není třeba zjišťovat žádné další skutečnosti rozhodné pro přiznání důchodu, stanovení jeho výše, případně zařízení jeho výplaty, je zpravidla vydáno rozhodnutí ve lhůtě kratší jednoho měsíce.

Doba od podání žádosti do dne jejího vyřízení se prodlužuje především o dobu, po kterou je nezbytné zjišťovat zpravidla u jiných subjektů skutečnosti, které mají vliv na posouzení důchodových nároků pojištěnce, jako je např. šetření doby důchodového pojištění nebo zjišťování výše dosažených vyměřovacích základů u organizací nebo v archivech atp. Negativní vliv na délku doby, po kterou je žádost o důchod vyřizována, může mít i velké množství žádostí, které v konkrétním období byly do ČSSZ doručeny a není je možné z kapacitních důvodů včas definitivně vyřídit. V takových případech, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky pro přiznání důchodu, je do doby vydání příslušného rozhodnutí pojištěncům poskytnuta přiměřená záloha na důchod.

Lhůty pro vyřízení žádostí o důchod s mezinárodním prvkem jsou zákonem stanoveny stejné jako u vnitrostátního řízení. Protože však dochází ve většině případů k došetřování potřebných skutečností mimo území ČR a šetření často probíhají i ve více státech , dochází k prodloužení délky doby řízení.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz