důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Lze v případě uzavření pracovního vztahu v jiném státě EU platit dobrovolné pojištění v ČR?

Institut dobrovolného důchodového pojištění je ve vnitrostátním právu ČR upraven v ustanovení § 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Prostřednictvím institutu dobrovolného důchodového pojištění si mohou osoby, kterým chybí určitá doba pojištění nutná k přiznání starobního, plného invalidního či částečně invalidního důchodu v ČR, doplatit před podáním žádosti o důchod chybějící dobu pojištění. Pokud se osoba rozhodne, že si doplatí dobrovolné důchodové pojištění, platí ho vždy za celé kalendářní měsíce. Minimální měsíční pojistné je v roce 2007 celkem 28 % z částky 9 600 Kč, která je pro rok 2007 nejnižším vyměřovacím základem pro odvod pojistného na dobrovolné důchodové pojištění (což vyplývá ze zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nařízení vlády č. 462/2006 Sb.). V roce 2008 to bude 28 % z částky 10 000 Kč. V souladu ustanovením § 6 písm. c) mohou být dobrovolného důchodového pojištění účastny též osoby starší 18 let, pokud podaly přihlášku k účasti pojištění (u příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ) a účast na pojištění se týká doby jejich výdělečné činnosti v cizině po 31. 12. 1995, jedná-li se o zaměstnance v pracovním poměru nebo OSVČ (za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem). Dobrovolné důchodové pojištění v ČR je možné po dobu výdělečné činnosti v cizině, a to i v případě, že je daná osoba povinně pojištěna v systému cizího státu. S ohledem na používání koordinačních nařízení, která zakotvují základní princip sčítání dob pojištění, je však smysl takového dobrovolného pojištění značně oslaben.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz