důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Je nutné platit pojištění, pokud vycestuji do ciziny?

V případě, kdy občan vycestuje do ciziny za účelem výkonu výdělečné činnosti v zahraničí  a jedná se o stát v rámci EU, EHP a Švýcarska  budou se na něho vztahovat dle nařízení Rady (EHS) 1408/71 právní předpisy sociálního zabezpečení místa výkonu práce. Pokud došlo k ukončení dosavadní pracovní činnosti v ČR, provede se odhlášení z pojištění v ČR ke dni ukončení této činnosti s tím, že jedná-li se o zaměstnance, odhlásí jej zaměstnavatel, je-li OSVČ, musí tak učinit sám. Poté by se měl přihlásit k sociálnímu pojištění ve státě, kde začne vykonávat výdělečnou činnost. Způsob a náležitosti přihlášení stanoví příslušné právní předpisy tohoto státu. Po dobu zaměstnání v zahraničí se na tuto osobu budou vztahovat právní předpisy o sociálním zabezpečení státu výkonu zaměstnání (tzn. bude odvádět příspěvky na pojistné do systému sociálního zabezpečení státu výkonu zaměstnání). Výše uvedené platí za předpokladu, že nebude pracovat současně na území více členských států a nebude vyslaným pracovníkem. Pokud se nejedná o stát EU, EHP či Švýcarsko a ani o stát,  s nímž má ČR uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, doporučuje se, aby se občan informoval o podmínkách pojištění u nositele pojištění příslušného státu a pokud by činnost v cizině neměla zakládat účast na pojištění, má možnost se v ČR přihlásit k dobrovolné účasti na pojištění.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz