důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Jakým způsobem se důchod s mezinárodním prvkem vypočítá?

Koordinační nařízení stanovuje pravidla pro výpočet důchodu, přičemž rozlišuje plný („solo“) a dílčí důchod. Plný („solo“) důchod přizná ČSSZ osobě, která získala dostatečně dlouhou dobu pojištění a splnila tak podmínku potřebné doby pojištění stanovenou českými právními předpisy, aniž by bylo nutné přihlížet k dobám pojištění (zaměstnání) v jiných členských státech. Koordinační nařízení v tomto případě stanoví, že výše důchodu se určí na základě vnitrostátních předpisů. ČSSZ vypočítá důchod pouze za doby pojištění získané v ČR. Koordinační nařízení, která chrání práva migrujících osob, však i pro tyto případy, kdy nárok na důchod byl získán bez nutnosti brát v úvahu doby pojištění (zaměstnání) získané v ostatních členských státech, ukládá provést kontrolní (srovnávací) výpočet. Je-li výsledná částka důchodu vyšší než částka plného důchodu, bude žadateli přiznán dílčí důchod.

Dílčí důchod přizná ČSSZ osobě, která splnila podmínku potřebné doby pojištění pouze s přihlédnutím k dobám pojištění (zaměstnání) získaným v jiných členských státech. Výpočet dílčího důchodu provede ČSSZ následovně: nejprve vypočítá částku důchodu, která by žadateli náležela v případě, že by veškeré doby pojištění získal v ČR. V této tzv. teoretické výši důchodu jsou zahrnuty jak doby pojištění získané v českém důchodovém systému, tak doby pojištění (zaměstnání) získané žadatelem v jiných členských státech. Následně se tato tzv. teoretická výše důchodu sníží tak, aby výsledný tzv. dílčí důchod odpovídal době pojištění získané v ČR. Toto snížení odpovídá poměru dob pojištění získaných v ČR k celkové době pojištění získané ve všech členských státech.

Příklad: Pan Dědeček byl pojištěn 14 let v ČR, 10 let v Itálii a 2 roky v Německu. Nesplňuje potřebnou dobu pojištění v ČR ani v ostatních státech a bez koordinačních předpisů by neměl proto nárok na starobní důchod v žádném státě. Podle koordinačních nařízení ČSSZ pro nárok započítá panu Dědečkovi doby pojištění získané v Německu a Itálii a vypočte dílčí důchod. Jeho výše odpovídá 14/26 částky, na kterou by měl pan Dědeček nárok za 26 let pojištění. Obdobným způsobem budou postupovat ostatní státy, tzn. Itálie bude vyplácet 10/26 a Německo 2/26 částky, na kterou by měl pan Dědeček v těchto státech nárok za 26 let pojištění.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz