důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Jak se hodnotí doby pojištění získané v členským státech EU, EHP a Švýcarsku?

Získá-li žadatel pouze české doby pojištění, resp. nebyl pojištěn podle právních předpisů jiných členských států, posuzuje se nárok na důchod výhradně dle českých právních předpisů. Nárok na důchod žadatele, který byl pojištěn i v jiném členském státě EU (jiných členských státech) nežli v České republice, se posuzuje podle nařízení Rady (EHS) 1408/71 a nařízení Rady (EHS) 574/72 (tzv. koordinační nařízení). Podmínky vzniku na důchod se v jednotlivých členských státech EU odlišují. Cílem koordinačních nařízení není tyto podmínky sjednotit (např. stanovením jednotného důchodového věku pro nárok na starobní důchod nebo stejné doby pojištění). Koordinace má zajistit, aby osoby, které se rozhodly pracovat v jiném členském státě, nebyly poškozeny na svých důchodových právech oproti jiným osobám, které pracovaly pouze v jednom členském státě. Základním principem koordinace důchodového pojištění je sčítání dob pojištění pro účely nároku na dávku. Uplatnění tohoto principu záleží na tom, zda žadatel získá důchod bez nutnosti přihlédnout k zahraničním dobám pojištění, anebo zda získá nárok jen s přihlédnutím k těmto dobám. Pro získání nároku na důchod podle koordinačních nařízení se berou v úvahu rovněž doby pojištění nebo bydlení získané podle právních předpisů jiného členského státu před vstupem ČR do EU.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz