důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Jaké doklady pro důchod jsou potřeba po ukončení pracovního poměru v EU pro českého zaměstnavatele?

Bezprostředně po ukončení pracovního poměru a nástupu do zaměstnání v České republice jsou potřebné údaje, které zaměstnavatel povinně uvádí do registru pojištěnců podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Registr slouží k plnění úkolů ČSSZ vyplývajících pro ni v sociálním zabezpečení z práva Evropských společenství a z mezinárodních smluv k provádění sociálního zabezpečení. Kromě obvyklých osobních údajů identifikujících osobu (pracovníka) se jedná zejména o název a adresu cizozemského nositele pojištění včetně cizozemského čísla pojištění, což lze doložit jakýmkoli potvrzením od zaměstnavatele nebo od nositele pojištění, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Jiné doklady, resp. údaje o pracovní činnosti v cizině není třeba českému zaměstnavateli předkládat. Doby Vaší účasti na pojištění v cizině a případně další skutečnosti související s Vašimi budoucími důchodovými nároky by měly být evidovány příslušným nositelem pojištění a budou využity v okamžiku podání Vaší žádosti o důchod. Přesto doporučujeme uschovat si veškeré dokumenty související s dobou Vašeho pojištění v cizině.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz