důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Bude se posouvat věková hranice pro odchod do starobního důchodu?

Od počátku platnosti zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se již začal důchodový věk posouvat.  V zákoně je problematika důchodového věku upravena takto:

Důchodový věk činí:

u mužů

60 let

u žen

53 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí
54 let, pokud vychovaly 3 nebo 4 děti
55 let, pokud vychovaly 2 děti
56 let, pokud vychovaly 1 dítě
57 let

pokud pojištěnci dosáhli tohoto věku do 31. 12. 1995.

Pokud pojištěnci dosáhnou výše uvedených věkových hranic v období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2012, stanoví se důchodový věk tak, že ke kalendářnímu měsíci, ve kterém pojištěnec dosáhl této hranice, se přičítají u mužů 2 kalendářní měsíce a u žen 4 kalendářní měsíce za každý i započatý rok z doby po 31. 12. 1995 do dne dosažení uvedených věkových hranic.

Pro názornost lze uvést konkrétní případ:
Žena narozená roku 1955, která vychovala 2 děti, by měla podle  původního výpočtu nárok  na odchod do důchodu v roce 2010, a to v den dosažení věku 55 let. Avšak podle nového platného výpočtu její nárok na odchod do důchodu je v den dosažení věku 60 let.

Postupné posouvání vzniku důchodového věku se zakončí do 31. 12. 2012.

Po 31. 12. 2012 bude činit důchodový věk:

u mužů

63 let

u žen

59 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí
60 let, pokud vychovaly 3 nebo 4 děti
61 let, pokud vychovaly 2 děti
62 let, pokud vychovaly 1 dítě
63 let.

Další zvyšování důchodového věku je prozatím předmětem politických diskusí. Přehledná tabulka změn důchodových věků je uvedena na webových stránkách ČSSZ zde: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz