důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Jsem důchodově pojištěn v době studia a v době, kdy jsem veden na úřadu práce?

Ano. Konkrétně je tato problematika uvedena v § 5, odst. 1, zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Ohledně doby studia mezi důchodově pojištěné patří ty osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let.

Je však důležité, jaká forma studia to je, neboť existují určité výjimky. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání zákon považuje studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné alespoň v rozsahu takovém, který zakládá účast na pojištění, nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Mezi důchodově pojištěné jsou zařazeny i osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání a to po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz