důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Jak se vyplňuje ELDP?

Tiskopisy ELDP jsou vydávány ve dvou podobách, a to:

  • tiskopis třídílný (tři spojené listy), který se vyplňuje na psacím stroji. Musí se jednat o psací stroj běžného typu písma. Všechny výtisky musí být opatřeny podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce organizace a jejím razítkem.
  • tiskopis jednodílný (jeden list), který se vyplňuje za využití výpočetní techniky. Organizace k jeho vyplnění využijí program pro vyplňování ELDP, který je volně uživatelům k dispozici na webové stránce ČSSZ zde: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/druhy-e-podani/e-podani-evidencnich-listu-duchodoveho-pojisteni/.
    Využitím tohoto programového zabezpečení je organizacím umožněno přímé vyplnění údajů na obrazovce a provedení tisku potřebných údajů na předepsaný formulář ELDP (tj. originální tiskopis ČSSZ v barevném provedení) a dále program umožní tisk dvou stejnopisů (pro organizaci a pojištěnce).

Vlastní postupy vyplňování jednotlivých údajů do ELDP jsou upraveny ve Všeobecných zásadách pro vyplňování ELDP a v Metodické pomůcce pro vyplňování ELDP, které jsou k dispozici na všech OSSZ/PSSZ/MSSZ  i na webových stránkách ČSSZ zde: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/druhy-e-podani/e-podani-evidencnich-listu-duchodoveho-pojisteni/navody-na-e-podani-eldp.htm.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz