důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Co jsou omluvené absence a vyloučené doby?

Omluvená absence, tj. omluvená nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání z důvodů překážek v práci na straně zaměstnance je upravena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Nařízením vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Takovou dobou je např. doba dočasné pracovní neschopnosti, doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let, nebo jiného člena domácnosti, doba mateřské nebo rodičovské dovolené, ale také doba potřebná na lékařské vyšetření nebo ošetření, nebo volno poskytnuté v souvislosti s přestěhováním, s uzavřením sňatku, z důvodu úmrtí v rodině atd.

Vyloučené doby upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Vyloučenými dobami jsou např. doby pobírání dávek nemocenského pojištění nahrazující příjem z výdělečné činnosti, doba pobírání plného invalidního důchodu, doba studia osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání, doba po kterou je uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce a po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, nebo podpora při rekvalifikaci, atd.

Za vyloučené doby nelze považovat doby, které se kryjí s dobou pojištění, v nichž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nebo s dobou, za kterou náležela náhrada ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání) podle ustanovení zákoníku práce.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz