důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Bylo mi doručeno rozhodnutí ČSSZ, kterým mi byl zamítnut částečný/plný invalidní důchod s tím, že jsem sice plně/částečně invalidní, ale nesplnil/a jsem podmínku potřebné doby pojištění – co mám dělat?

Samotná skutečnost, že zdravotní stav osoby odpovídá plné/částečné invaliditě nestačí k tomu, aby jí mohl být bez dalšího přiznán plný/částečný invalidní důchod. Systém důchodového pojištění v ČR je vybudován na pojistném principu, proto se vyžaduje, aby osoba byla pro případ této sociální události předem pojištěna, a to alespoň po určitou dobu stanovenou zákonem o důchodovém pojištění (např. jde-li o pojištěnce staršího 28 let, platí, že musel být účasten důchodového pojištění alespoň 5 let, a to v „rozhodném“ období posledních deseti let před vznikem invalidity, popř. v kterémkoliv jiném období 10 let dokončeném po vzniku invalidity).

Obdrží-li osoba rozhodnutí o obsahu uvedeném v dotazu, je vhodné nejprve zkontrolovat, zda ČSSZ při rozhodování zohlednila všechny doby pojištění, které dotyčný v „rozhodném“ období získal. Pokud ne, je třeba na tento problém ČSSZ upozornit, případně prokázat další (nezohledněné) doby pojištění (viz výše) a rozhodnutí může být následně změněno.

V případě, že doba pojištění nebyla fakticky alespoň v potřebném rozsahu získána, jedná se o vážný problém. V tomto případě nemůže být osoba okamžitě hmotně zabezpečena dávkami důchodového pojištění a bude pravděpodobně třeba obrátit se pro tyto účely na orgán poskytující dávky v hmotné nouzi (obecní úřad obce s rozšířenou působností). Těmto osobám lze též doporučit, aby se obrátily s žádostí o pomoc též na příslušnou OSSZ – ta jim poskytne informace, jak si eventuelně zajistit nárok na plný/částečný invalidní důchod v budoucnu (může být případně uvážena i možnost získání nároku podáním přihlášky k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění).

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz