důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Kde dohledám a jak prokážu chybějící doby pojištění? Kde mohu došetřit dobu pojištění, kterou nemám uvedenu na IOLDP?

„Chybějící dobou pojištění“ se rozumí taková doba pojištění, která sice byla osobou řádně získána, ale chybí o ní záznam v evidenci ČSSZ, bez něhož nelze takovou dobu osobě zhodnotit pro účely nároku a výše dávky důchodového pojištění. K informování občana o záznamech v evidencích ČSSZ slouží tzv. informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), o jehož vyhotovení a zaslání může každý ČSSZ požádat podle § 40a zákona č. 582/1991 Sb. Způsob dohledávání a prokazování se pak liší v závislosti na tom, z jakého titulu (ve smyslu ust. § 5 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) byla doba pojištění získána.

V této souvislosti nastává nejčastěji problém s prokázáním doby zaměstnání a to z důvodu nesplnění povinnosti zaměstnavatele vyhotovit řádně a včas za svého zaměstnance evidenční list důchodového pojištění (ELDP) a odeslat jej ČSSZ. Zjistí-li osoba z IOLDP, že v evidenci ČSSZ chybí záznam o době jejího zaměstnání, může se nejprve obrátit na tehdejšího zaměstnavatele aby dodatečně svoji povinnost vyhotovit ELDP splnil. Může též požádat místně příslušnou OSSZ, aby ve smyslu ust. 6 odst. 4 písm. u) zákona č. 582/1991 Sb. převzala na sebe plnění povinnosti zaměstnavatele v tomto smyslu a vyhotovení ELDP sama zajistila. Nepodaří-li se ani tímto způsobem dobu zaměstnání prokázat, mohou za důkaz posloužit jakékoli náhradní doklady (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatele, výplatní pásky z daného období, kopie mzdových listů atp.) má-li je pojištěnec k dispozici. K prokázání doby pojištění (nikoliv výše příjmů) lze použít též čestného prohlášení žadatele o důchod a nejméně dvou svědků. Tyto náhradní doklady se předkládají až v rámci řízení o důchod.

Co se týče prokazování neevidovaných dob pojištění z jiných titulů (studium, vojenská služba, péče o dítě atp.), doporučuje se osobám obrátit se s žádostí o podrobnější informaci na místně příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz