důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Valorizace důchodů od 1. ledna 2009

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje od 1. ledna 2009 zvýšit průměrný vyplácený důchod o 330 Kč, tj. o 3,4 %. Za období leden 2008 - leden 2009 dojde po třech valorizacích k celkovému zvýšení průměrného starobního důchodu o 1 150 Kč. Reálná hodnota průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu se v roce 2009 meziročně zvýší o 3,7 % a dosáhne 111,5 % reálné hodnoty samostatně vypláceného starobního důchodu v roce 1989.

Průměrný starobní důchod se od 1. 1. 2009 zvyšuje o 330 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo do připomínkového řízení návrh na zvýšení důchodů od lednové splátky důchodů v roce 2009. MPSV navrhuje zvýšit procentní výměru každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2009 o 4,4 %. Výše základní výměry důchodu, která činí 2 170 Kč, se nezmění. V důsledku tohoto zvýšení se od lednové splátky zvýší průměrný vyplácený starobní důchod o 330 Kč, tj. o 3,4 %.

Cílem navržené úpravy je zvýšit důchody v zákonem stanoveném termínu. Podle zákona o důchodovém pojištění se vyplácené důchody zvyšují od splátky důchodu splatné v lednu (v pravidelném termínu), pokud zvýšení důchodů stanovené podle příslušných pravidel činí aspoň 2 %, a dále mimo pravidelný termín (v mimořádném termínu), pokud ve stanoveném období růst cen dosáhl aspoň 5 %.

Ke zvýšení důchodů v mimořádném termínu došlo podle nařízení vlády č. 211/2008 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 2008, od splátky důchodu v srpnu, kdy byla zvýšena základní výměra důchodu o 470 Kč na 2 170 Kč. Průměrný vyplácený starobní důchod (úhrn jeho základní a procentní výměry) se tak v souladu s požadavky zákona na minimální zvýšení důchodů zvýšil o 5,1 %, což odpovídá růstu indexu spotřebitelských cen v období od srpna 2007 do ledna 2008, tj. v období od měsíce následujícího po posledním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při předchozím zvýšení důchodů (od ledna 2008 podle nařízení vlády č. 256/2007 Sb.) do měsíce, ve kterém růst cen překročil 5,0 %.

Zvýšení důchodů od ledna 2009 je podle zákona třeba stanovit tak, aby u průměrného starobního důchodu činilo částku odpovídající nejméně 100 % růstu cen zjištěného v období únor 2008 (měsíc následující po posledním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při zvýšení důchodů v mimořádném termínu podle nařízení vlády č. 211/2008 Sb.) až červenec 2008 a dále též o částku odpovídající nejméně jedné třetině růstu reálné mzdy zjištěného za rok 2007. V období od února 2008 do července 2008 se index růstu cen zvýšil o 1,8 %. Růst reálných mezd za rok 2007 dosáhl 4,39 % a z tohoto růstu je pro valorizaci nutné zohlednit nejméně 1/3, tj. 1,5 % (4,39 : 3 = 1,433). Zvýšení průměrného starobního důchodu vypláceného samostatně tedy má činit nejméně 3,4 % (1,018 x 1,015 = 1,03327). Při zvýšení procentní výměry důchodů od ledna 2009 o 4,4 % bude tohoto cíle dosaženo.

Při zvýšení důchodů od ledna 2009 navrhujeme nezvyšovat základní výměru důchodu, neboť při mimořádném zvýšení důchodů od srpna 2008 byla základní výměra důchodu zvýšena o 470 Kč (o 27,6 %), aniž by došlo ke zvýšení procentní výměry důchodů. Zatímco srpnové zvýšení důchodů bylo stanoveno pouze podle růstu cen, je podle zákona třeba stanovit zvýšení důchodů od ledna 2009 i podle růstu reálných mezd, a zvýšení důchodů by proto mělo ovlivnit procentní výměru důchodů, která je stanovena podle dosahovaných příjmů. V období leden 2008 - leden 2009 stoupne průměrný důchod o 1 150 Kč, v roce 2009 přesáhne jeho výše 10 000 Kč

Reálná hodnota průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu se v roce 2009 meziročně zvýší o 3,7 % a dosáhne 111,5 % reálné hodnoty samostatně vypláceného starobního důchodu v roce 1989. Podíl výše průměrného vypláceného starobního důchodu k průměrné mzdě zůstane v roce 2009 na úrovni roku 2008, tj. 40,2 %.

V období leden 2008 až leden 2009 dojde tedy ke třem zvýšením důchodů, která u průměrného starobního důchodu v úhrnu činí 1 150 Kč (350+470+330=1150). Základní výměra důchodu se v tomto období zvýší o 600 Kč (130+470).a průměrná výše starobního důchodu přesáhne v roce 2009 částku 10 000 Kč.

Výdaje se zvýší o 11,1 mld. Kč

Lednové zvýšení důchodů si v roce 2009 vyžádá zvýšení výdajů státního rozpočtu o 11,1 mld. Kč. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas k vývoji důchodů uvádí: „Od doby nástupu současné vlády v září 2006 do ledna 2009 se důsledkem valorizací průměrné starobní důchody zvýší celkem o 1 658 Kč. Reálná hodnota průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu se v roce 2009 zvýší proti roku 2006 o 5,8 p. b."

Zvýšení příplatků důchodů účastníků odboje - o 4,4 %

Od ledna 2009 budou o 4,4 % zvýšeny též příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb., a podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, přiznané před 1. lednem 2009. Příplatky se zvýší od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2008.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz