důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Zdanění důchodů - vrácení daně

Generální finanční ředitelství (GFŘ) se ostře ohrazuje proti informacím, které se objevily v článku uveřejněném pod názvem „Druhé varování aktivním důchodcům: daňový trik neprojde“ na internetovém serveru Aktuálně.cz dne 9. ledna 2013 – autor Jiří Hovorka.

Autor v článku uvádí, že GFŘ „lidem doporučuje, aby svou žádost o přerušení čerpání důchodu stáhli a vyhnuli se tak sankcím“.

GFŘ žádné obdobné doporučení nevydalo ani se v tomto duchu nevyjádřilo. K takovému doporučení nemá GFŘ kompetence ani důvody. Bylo a je zcela na uvážení každého starobního důchodce, zda požádá správu sociálního zabezpečení o přerušení pobírání důchodu. GFŘ ani jiné orgány Finanční správy ČR nemají zájem ovlivňovat jednání starobních důchodců v tomto směru.

GFŘ za účelem informovanosti veřejnosti o dopadu novelizovaného zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pouze vydalo stanovisko k postupu orgánů Finanční správy ČR od 1. 1. 2013 při posuzování nároku na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob těmi osobami, které jsou poživateli starobního důchodu, důchod pobírali a k 1. lednu 2013 požádali o přerušení pobírání tohoto důchodu. Citované stanovisko popisuje aktuální problém s uplatněním základní slevy na dani starobními důchodci, vyjadřuje právní posouzení této věci a upozorňuje veřejnost na možné daňové dopady situace, kdy by došlo k neoprávněnému uplatnění základní slevy na dani. Tuto slevu lze uplatnit buď prostřednictvím podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 v roce 2014 nebo prostřednictvím uplatnění požadavku na zohlednění základní slevy při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti formou vyplnění „Prohlášení“ na rok 2013 u zaměstnavatele, který sráží zálohy na daň ze mzdy starobního důchodce. Z uvedeného vyplývá, že samotné podání žádosti o přerušení pobírání starobního důchodu nemá žádný dopad na správnost daňové povinnosti starobního důchodce. Dopad má až případné uplatnění slevy jednou z výše popsaných forem.

V Praze dne 11. ledna 2013

Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz