důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Ústřední ředitel ČSSZ vystoupil v parlamentním výboru pro sociální politiku

Ve středu 16. května 2012 seznámili I. náměstek ministra práce a sociálních věcí Bc. V. Šiška, MBA a ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení prof. JUDr. V. Kahoun, Ph.D. členy Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny parlamentu ČR s činností ČSSZ za uplynulý rok. Ten pro ČSSZ znamenal plnění úkolů, které ústřednímu řediteli ČSSZ uložil ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. J. Drábek. „ČSSZ výrazně zkrátila lhůty v námitkovém řízení a zpracování případů s exekuční srážkou nabíhá do režimu běžného vyřizování. Podařilo se nám vypořádat s oblastmi, které v minulosti byly předmětem kritiky,“ uvedl během svého vystoupení ústřední ředitel ČSSZ.

V průběhu roku ČSSZ stabilizovala řízení o námitkách. Průměrná doba řízení se zkrátila ze 71 dnů na 26 dnů u případů bez posouzení zdravotního stavu a u rozhodnutí, která vyžadovala posouzení zdravotního stavu, ze 120 dnů na 55 dnů. Od prosince 2011 zahájila ČSSZ vyřizování případů s exekuční srážkou výhradně v elektronické formě. Tento krok byl předpokladem pro nápravu složité situace v exekuční agendě. V porovnání s rokem 2010 ČSSZ značně zkrátila dobu řízení o přiznání důchodu, a to u starobních o 19 dnů a u invalidních důchodů o 13 dnů. V zákonné lhůtě do 30 dnů bylo v uplynulém roce zpracováno 99,7 % dávek nemocenského pojištění. Došlo k procentuálnímu navýšení dávek do 30 dnů, a to o 1,17 %. V absolutních číslech šlo o více jak 2,5 milionu vyplacených dávek. „Z toho do 10 dnů jsme vyplatili přes 86 % všech dávek a v případě peněžité pomoci v mateřství to bylo dokonce přes 97 % vyplacených dávek do 10 dnů,“ upřesnil pro členy výboru ústřední ředitel ČSSZ.

Poslanci se dozvěděli o vysoké úspěšnosti výběru pojistného na sociální zabezpečení, která v loňském roce dosáhla 99,6 %. A také o tom, že vysoké úspěšnosti výběru dosahuje ČSSZ za podmínek, kdy provozní nákladovost k výběru pojistného činí 1,5 %.

Na závěr své prezentace ubezpečil ústřední ředitel ČSSZ prof. JUDr. V. Kahoun, Ph.D. přítomné poslance, že ČSSZ si i přes plnění úkolů, nápravu složitého stavu v exekuční agendě a v námitkovém řízení a úsporná opatření udržela svou výkonnost a také kvalitu rozhodování.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz