důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Přibývá důchodů vyplácených do zahraničí

Celkem 47 049 důchodů vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení k 31. březnu 2008 do zahraničí. Oproti stejnému období roku 2007 jich bylo o 5 465 (tj. o cca 11,6 %) více. Tehdy se jednalo o 41 584 důchodů. Nejvíc důchodů do zahraničí v prvním čtvrtletí letošního roku ČSSZ vyplácela na Slovensko, a to 13 394, důchodcům do Polska (11 357) a do Spolkové republiky Německo (7 446). ČSSZ přitom do zahraničí vyplácí všechny druhy důchodů, tedy důchody starobní, invalidní i pozůstalostní. Výplata důchodů do zahraničí si k 31. březnu letošního roku vyžádala celkové náklady 506 674 000 Kč. Důchody se vyplácejí do 62 zemí světa.

Lidem, kteří trvale bydlí v cizině, se důchody vyplácejí na adresu v cizině, na osobní účet u peněžního ústavu v cizině nebo na osobní účet u banky/spořitelny v České republice. Na adresu v cizině se důchody vyplácejí 4x ročně vždy v březnu, červnu, září a prosinci, a to zpětně za čtvrtletí. Výplata na účet v zahraničí se provádí v měně daného státu nebo v jiné volně směnitelné měně, a to bezhotovostně prostřednictvím České národní banky a příslušné korespondenční banky v cizině, vždy za zpětnou dobu a v časových intervalech, které si příjemce důchodu určí. Výplata na účet v České republice je vždy v českých korunách za zpětnou dobu, a to prostřednictvím České národní banky.

Ve státech Evropské unie se důchody vyplácejí v souladu s Nařízeními Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, které jsou nadřazeny národním zákonům členských států. Smyslem těchto nařízení je mimo jiné vyloučit nepříznivý důsledek situace, kdy například osoba, která byla pojištěna ve více státech, nezíská v některém z nich (nebo v žádném z nich) potřebnou dobu pojištění. V tomto případě členský stát přihlédne i k dobám pojištění získaným v ostatních členských státech - pojištění se sčítá.

Pokud se nejedná o členský stát Evropské unie, je pro případnou výplatu důchodu důležité, zda má Česká republika se zahraniční zemí uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Základním smyslem těchto smluv je zajistit práva osob, které se přemisťují mezi dvěma smluvními státy. Úplný přehled mezinárodních smluv včetně jejich obsahového a věcného rozsahu je na webu ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/mezinarodni-smlouvy/.


Deset států, do nichž ČSSZ k 31. 3. 2008 vyplácela nejvíc důchodů

Stát

Počet důchodců

Slovensko

13 394

Polsko

11 357

Spolková republika Německo

7 446

Švýcarsko

2 292

Kanada

1 955

Bulharsko

1 649

Rakousko

1 466

USA

1 418

Řecko

1 330

Švédsko

674

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz