důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Změny u invalidních důchodů od ledna 2010

Od 1. 1. 2010 je příjemcům dávky důchodového pojištění podmíněné nepříznivým zdravotním stavem přiznávána a vyplácena pouze jedna dávka - invalidní důchod. Její výše je rozdílná v závislosti na stupni invalidity. Do těchto invalidních důchodů se k 1. 1. 2010 přeměnily všechny dosavadní plné a částečné invalidní důchody, a to ve výši, v jaké k tomuto datu náležely.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela ke 31. 1. 2010 invalidní důchody celkem

475 284 důchodcům. Z tohoto počtu bylo celkem 165 631 důchodců s invaliditou prvního stupně (IP), 48 707 důchodců s invaliditou druhého stupně (ID) a 260 946 důchodců s invaliditou třetího stupně (IT).

Průměrná výše sólo invalidního důchodu prvního stupně činila v lednu 2010 celkem 6 066 Kč, z toho u mužů 6 380 Kč a u žen 5 699 Kč. Průměrná výše sólo invalidního důchodu druhého stupně činila 6 115 Kč, z toho u mužů 6 395 Kč a u žen 5 797 Kč a průměrná výše sólo invalidního důchodu třetího stupně byla 9 663 Kč, z toho u mužů 10 169 Kč a u žen 9 057 Kč.

Stupně invalidity jsou vymezeny, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla, takto:
a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Po dosažení věku 65 let se vyplácený invalidní důchod mění na starobní důchod a ten nadále náleží ve výši původně vypláceného důchodu invalidního.

Zdravotní stav a pracovní schopnost pro účely invalidity a změny stupně invalidity posuzují lékaři posudkové služby OSSZ podle místa trvalého bydliště žadatele, a to při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách.

Další informace o podmínkách nároku na invalidní důchod jsou zveřejněny na webových stránkách ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm a v publikaci „Sociální zabezpečení 2010“. Ta je zdarma dostupná na všech pracovištích ČSSZ v celé České republice a v elektronické podobě také na webu ČSSZ na http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz