důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

České důchody se vyplácejí do 64 zemí světa

Celkem 51 969 důchodů vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení k 30. 6. 2009 do 64 zemí světa. Oproti stejnému období roku 2008 jich bylo více o 3 871 (tj. o 7,4 %). Tehdy se jednalo o 48 098 důchodů. Dalších 341 důchodů bylo tzv. dílčích (jedná se o část důchodu odpovídající době důchodového pojištění získané na území ČR).

Nejvíc důchodů do zahraničí v prvním pololetí letošního roku ČSSZ vyplácela na Slovensko, a to 14 670, důchodcům do Polska (11 908) a do Spolkové republiky Německo (9 324). Mezi zeměmi, kam ČSSZ důchody zasílá, jsou také například Argentina, Bolívie, Dominikánská republika, Kostarika, Filipíny, Thajsko, Mali a další. ČSSZ přitom do zahraničí vyplácí všechny druhy důchodů, tedy důchody starobní, invalidní i pozůstalostní. Výplata důchodů do zahraničí si ke konci pololetí vyžádala celkové náklady ve výši 1 miliardy 135 milionů Kč.

Lidem, kteří trvale bydlí v cizině, se důchody vyplácejí na adresu v cizině, na osobní účet u peněžního ústavu v cizině nebo na osobní účet u banky/spořitelny v České republice. Na adresu v cizině se důchody vyplácejí 4x ročně vždy v březnu, červnu, září a prosinci, a to zpětně za čtvrtletí. Výplata na účet v zahraničí se provádí v měně daného státu nebo v jiné volně směnitelné měně, a to bezhotovostně prostřednictvím České národní banky a příslušné korespondenční banky v cizině, vždy za zpětnou dobu a v časových intervalech, které si příjemce důchodu určí. Výplata na účet v České republice je vždy v českých korunách za zpětnou dobu, a to prostřednictvím České národní banky.

Ve státech Evropské unie se důchody vyplácejí v souladu s Nařízeními Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, které jsou nadřazeny národním zákonům členských států. Smyslem těchto nařízení je mimo jiné vyloučit nepříznivý důsledek situace, kdy například osoba, která byla pojištěna ve více státech, nezíská v některém z nich (nebo v žádném z nich) potřebnou dobu pojištění. V tomto případě členský stát přihlédne i k dobám pojištění získaným v ostatních členských státech – pojištění se sčítá.

Pokud se nejedná o členský stát Evropské unie, je pro případnou výplatu důchodu důležité, zda má Česká republika se zahraniční zemí uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Základním smyslem těchto smluv je zajistit práva osob, které se přemisťují mezi dvěma smluvními státy. Úplný přehled mezinárodních smluv včetně jejich obsahového a věcného rozsahu je na webu ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/mezinarodni-smlouvy/.

Deset států, do nichž ČSSZ k 30. 6. 2009 vyplácela nejvíc důchodů

Stát

Počet důchodců

Slovensko

 14 670

Polsko

 11 908

Spolková republika Německo

   9 324

Švýcarsko

   2 553

Kanada

   2 285

Rakousko

   1 771

Bulharsko

   1 673

Řecko

   1 649

USA

   1 525

Švédsko

      814


Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz