důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Valorizace důchodů 2010

Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka navrhne vládě, aby valorizovala všechny důchody. Tedy starobní, invalidní i pozůstalostní, a to od 1. ledna 2010. Podle návrhu, o kterém má kabinet rozhodnout do 30. září, by se měly důchody zvýšit o cca 205 Kč. Tzv. základní výměra, která je pro všechny důchody stejná, by měla vzrůst o 50 Kč na 2 220 Kč. Procentní výměra důchodu, která je individuální a zjednodušeně řečeno závisí na výši příjmu a po tu odpracovaných let, by se měla zvýšit o 2 %. Po valorizaci by od ledna 2010 byl průměrný starobní důchod 10 270 Kč.

„Mám obavy, že pokud důchody nezvýšíme nyní, sníží se jejich reálná hodnota a propad ve srovnání s průměrnou mzdou se už nepodaří dohnat“, říká ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka. Dodává, že chce i do budoucna zabránit snížení životní úrovně domácností důchodců.

V současné době tvoří průměrný důchod 41,9 % průměrné mzdy. Bez valorizace by se snížila tato relace o 1,4 p.b. Rovněž by klesla reálná hodnota důchodu o 1,2 p.b. Navíc by bylo možné důchody zvýšit až od roku 2011. Vývoj ekonomiky totiž ukazuje, že v roce 2010 nebude splněna podmínka pro mimořádnou valorizaci, kterou je pětiprocentní růst cen.

MPSV navrhuje, aby se o 7 % zvýšil také zvláštní příspěvek k důchodu a v kontextu s rozhodnutím o způsobu valorizace by mohly vzrůst o 2 % i příplatky k důchodu podle odškodňovacích předpisů. Valorizace by si tak vyžádala náklady ve výši cca 6,8 mld. K . Vzhledem k současnému stavu státního rozpočtu a jeho předpokládanému vývoji bude zajištění této částky obtížné.

Ke 30. červnu 2009 cca 83 % lidí pobíralo starobní důchod do 12 000 Kč. Cca 65 % starobních důchodů bylo nižších než 11 000 Kč, cca 10 % nedosáhlo výše minimální mzdy, tj. 8 000 Kč. Pouze cca 2 % osob mělo starobní důchod vyšší než 14 500 Kč. Nejnižší starobní důchod – stanovený zákonem – je 2 940 Kč měsíčně.

Štěpánka Filipová
vedoucí oddělení styků s veřejností
a tisková mluvčí

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz