důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

ČSSZ a LPS od 1.7.2009

Zajistit široké veřejnosti dostatek informací - to je cílem letáku „Změny v organizaci a působnosti LPS ČSSZ od 1. července 2009“, který vydala Česká správa sociálního zabezpečení v nákladu 100 000 kusů. Lidé se z něj dozvědí základní důležité informace o změnách, které nastanou od 1. 7. 2009, kdy dojde ke sloučení lékařské posudkové služby úřadů práce a Lékařské posudkové služby ČSSZ. Od tohoto dne se veškerá agenda posudkové služby úřadů práce převede na okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). V praxi to bude znamenat, že lékaři OSSZ budou vykonávat posudkové činnosti jak pro účely invalidity, tak pro další systémy sociálního zabezpečení, které do té doby posuzovali lékaři úřadů práce.

Z letáku se dále se lidé dozvědí podrobný výčet posudkových činností, které budou od 1. 7. 2009 lékaři OSSZ vykonávat: např. posuzování invalidity a částečné invalidity, nebo zda jde o fyzickou osobu zdravotně znevýhodněnou, či stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči a další, zde uvedené činnosti. Dozvědí se také, co jsou zjišťovací a kontrolní prohlídky, za jakým účelem a z jakého podnětu je OSSZ provádí. Leták také upozorňuje na možnosti řešení případného nesouhlasu klienta s rozhodnutím správního orgánu.

V letáku najdou lidé rovněž přehled regionálních pracovišť LPS ČSSZ a potřebné kontakty. Pro veřejnost je informační leták dostupný zdarma na všech pracovištích ČSSZ v celé České republice. Může si jej rovněž stáhnout z webových stránek ČSSZ – http://www.cssz.cz/cz/lekarska-posudkova-sluzba/ v sekci Informační materiály. Stejně jako další podrobné informace k činnosti LPS ČSSZ.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz