důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

ČSSZ vždy usiluje o správný výpočet a výplatu důchodů

„Zájmem České správy sociálního zabezpečení je o všech důchodech rozhodovat v souladu s platnými právními předpisy. Fakt, že se to daří, potvrzují i výsledky soudů," tak komentovala ředitelka ČSSZ JUDr. Božena Michálková včerejší tiskové zprávy veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla. Dodala: „Jen v loňském roce ČSSZ vydala v oblasti důchodů a odškodnění téměř 590 tisíc rozhodnutí. Proti nim lidé podali 3 660 žalob a v 83 % případů soud správnost rozhodování ČSSZ potvrdil."

Je tedy zřejmé, že se Česká správa sociálního zabezpečení stejně jako ombudsman snaží poskytovat lidem to, na co mají nárok, informace nevyjímaje. 422 stížností, které v souvislosti s důchody přišly v roce 2007 ombudsmanovi, tvoří ani ne jedno procento z celkového počtu 589 780 rozhodnutí ČSSZ. Česká správa sociálního zabezpečení práci JUDr. Otakara Motejla respektuje, nicméně považuje za vhodné zasadit vše do kontextu velkého objemu všech činností ČSSZ. „Každý důchod je vysoce individuální záležitostí každého člověka, která zohledňuje jeho celý produktivní život. Nemůžeme vyloučit, že k nějaké chybě dojde. Pokud se tak stane, snažíme se ji napravit." říká JUDr. Božena Michálková. Navíc: průzkum agentury Factum-Invenio před časem ukázal, že 85 % lidí, kteří přišli do kontaktu s ČSSZ, má s její prací pozitivní zkušenosti. „ČSSZ bude - i na základě podnětu ombudsmana - usilovat o to, aby se poměr spokojených klientů ještě zvýšil", dodala Božena Michálková.

Ombudsman ve svých zprávách mimo jiné také uvádí, že se lidé často domnívají, že nemají proti rozhodnutí ČSSZ možnost žádné obrany. Právě proto, aby měla veřejnost dostatek informací, ČSSZ i letos vydala publikaci „Příručka budoucího důchodce v roce 2008". Dostupná je zdarma na všech 92 pracovištích ČSSZ, v elektronické podobě si ji každý může stáhnout z webu ČSSZ z adresy http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm. Otázka „Co mám dělat, když nesouhlasím s výši důchodu?" má číslo 4.2 a je na straně 20 dané publikace. Řada informací je dostupná na webu ČSSZ, klienty informuje také všech 92 pracovišť ČSSZ v celé České republice. Pro veřejnost jsou otevřena už řadu let každý pracovní den a mimo jiné sepisují všechny žádosti o důchod.

Pro úplnost: mají-li lidé pochybnosti o správnosti důchodu, mohou se obrátit na ČSSZ a požádat o kontrolu jeho výše. A to i po několika letech. ČSSZ pak výpočet důchodu prověřuje. Zjistí-li, že se stala chyba, vydá nové rozhodnutí a doplatí částku rozdílu v důchodu za tři roky zpětně od doby, co danou žádost obdržela - viz § 56 zákona č. 155/1995 Sb. ČSSZ důchod přepočítá například i tehdy, když důchodce nějakou dobu penzi pobírá, později si však vzpomene na další zaměstnání, které při žádosti o důchod neuvedl. Ze zpožděním tuto práci doloží a ČSSZ pak důchod nově vyměří, pokud dodatečně prokázaná doba ovlivňuje jeho výši. Žádost o přepočítání důchodu přitom není nijak formalizovaná, důchodce ji může uplatnit obyčejným dopisem, v kterém uvede potřebné identifikační údaje, tj.: jméno, příjmení a rodné číslo.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz