důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Publikace ČSSZ poradí klientům v otázkách o nárocích na důchod z českého a německého systému pojištění

Pokud lidé pracovali nebo pracují v Německu, či naopak němečtí pracovníci v České republice, mají nyní jedinečnou možnost, jak získat základní informace o důchodovém pojištění. Najdou je ve dvoujazyčné publikaci „Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo“, kterou vydala v těchto dnech Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Dostupná je zdarma na všech pracovištích ČSSZ a v elektronické podobě také na webových stránkách ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm.

Za jakých podmínek může nárok na důchod vzniknout? Jak lze o důchod požádat? Jak se stanoví výše důchodu a jakým způsobem bude důchod vyplácen? Odpovědi na tyto a další otázky přináší nová publikace. Cílem česko-německé publikace je poradit klientům, kteří získali doby pojištění v ČR a SRN, v otázkách o nárocích na dávky ze systémů pojištění obou států. Brožuru doplňují  také tabulky s přehledem důchodového věku a dob důchodového pojištění získaných v ČR a v SRN, nechybí konkrétní příklady s postupy při výpočtu dávek.

Příklady z publikace:

Příklad 1:

Pan Winter byl pojištěn 10 let v České republice a 30 let v Německu. V ČR nesplňuje podmínku potřebné doby pojištění, která je stanovena českými právními předpisy. Vzhledem k tomu, že pan Winter byl pojištěn i v Německu, přihlédne ČSSZ podle koordinačních nařízení též k jeho německé době pojištění. Celková doba pojištění činí 40 let. Výše českého dílčího důchodu bude odpovídat 10/40 částky, na kterou by měl nárok za celých 40 let pojištění podle českých právních předpisů. Podle německých právních předpisů pan Winter splňuje podmínku potřebné doby pojištění i bez přihlédnutí k českým dobám pojištění. Jakmile dovrší důchodový věk též podle německých právních předpisů, přizná mu německý nositel pojištění tzv. plný starobní důchod, jehož výše bude vypočtena podle německých právních předpisů.

Příklad 2:

Pan Novák byl pojištěn 37 let v České republice a 3 roky v Německu. Nárok na český starobní důchod mu vznikl bez potřeby přihlédnout k německé době pojištění, proto mu ČSSZ přizná tzv. plný důchod ve výši odpovídající českým dobám pojištění. Pro nárok na důchod v Německu je nutné vzít v úvahu též doby pojištění získané v ČR. Výše německého dílčího důchodu bude podle koordinačních nařízení odpovídat 3/40 částky, na kterou by měl pan Novák v Německu nárok, pokud by zde získal celých 40 let doby pojištění.

Publikace „Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo“ vznikla i díky dobré a dlouhotrvající spolupráci s německým nositelem důchodové pojištění – Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd v Landshutu.  ČSSZ ji vydala v nákladu 10 000 ks a v rozsahu 32 stran. Náklad na 1 výtisk činil 5,80 Kč.

Od roku 2006 organizuje ČSSZ společně s německým nositelem důchodového pojištění - Deutsche Rentenversicherung pravidelně česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění. Konají se dvakrát do roka – na jaře a na podzim, vždy střídavě v ČR a v Německu. O společné konzultace českých a německých specialistů na důchodové pojištění mají klienti velký zájem. V letošním  roce se uskuteční ve dnech 17. – 19. 3. 2009 v německém Řezně a na podzim v ČR v Klatovech. Podrobnější informace ČSSZ včas zveřejní.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz