důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Dobrovolné důchodové pojištění pomůže v případě, kdy chybí doby pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) se setkává s případy, kdy klientům chybí určitá doba pojištění nutná k přiznání starobního, invalidního, částečného invalidního důchodu či pozůstalostního důchodu. Takovou situaci lze v některých případech řešit formou dobrovolného důchodového pojištění. Tímto způsobem si mohou lidé chybějící dobu pojištění doplatit. Od 21. srpna 2008 přitom lze pojistné na dobrovolné pojištění doplatit i po podání žádosti o důchod, pro jehož nárok a výši mají být takto doplácené doby započteny. Období, za které je možné chybějící pojištění doplatit formou dobrovolného důchodového pojištění, závisí na druhu pojištění, který je uveden v § 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Pokud se člověk rozhodne, že si doplatí dobrovolné důchodové pojištění, platí ho vždy za celé kalendářní měsíce. S účinností od 1. 1. 2009 dochází k podstatnému snížení minimální výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění. Nejnižší vyměřovací základ, z něhož se bude toto pojistné hradit, bude částka 5 889 Kč a minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění tak bude činit 28 % z této částky, tj. 1 649 Kč. Minimální měsíční pojistné je v roce 2008 celkem 2 800 Kč, tedy 28 %z částky 10 000 Kč, která je pro rok 2008 nejnižším vyměřovacím základem pro odvod pojistného na dobrovolné důchodové pojištění.

Dobrovolné důchodové pojištění si mohou pro období po 31. 12. 1995 platit například osoby evidované na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání nebo studenti středních a vysokých škol, kterým již uplynula doba neplacené účasti na důchodovém pojištění. Dále pak lidé, kteří odešli pracovat do zahraničí a chtějí si na tuto dobu zajistit účast na českém důchodovém pojištění (toto je výhodné v případech, kdy se jedná o výkon výdělečné činnosti ve státě mimo EU, s nímž ČR neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení) nebo vykonávají dlouhodobou dobrovolnickou službu. Dobrovolného důchodového pojištění mohou být účastni i ostatní lidé, u kterých neexistuje některý z výše uvedených důvodů, ti však maximálně po dobu 10 let. K dobrovolnému důchodovému pojištění je možné se přihlásit pouze 2 roky zpět, případně pouze 1 rok zpět ode dne podání přihlášky, výjimkou jsou uchazeči o zaměstnání a studenti, kteří se mohou přihlásit kdykoliv.

Pokud lidé starší 18 let chtějí být dobrovolně důchodově pojištěni, musí si podat přihlášku u příslušné okresní, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Tam získají také další informace.

Klientům, kteří jsou účastni dobrovolného důchodového pojištění, zašle příslušná OSSZ potvrzení nazvané „Údaje o dobrovolném důchodovém pojištění". To obsahuje informaci o takto získané době pojištění a o vyměřovacích základech, z nichž byla vypočítána výše zaplaceného pojistného. Potvrzení obdrží pojištěnec vždy do 30. září následujícího kalendářního roku.

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz