důchod, důchody
...
Rubriky
Úvod
Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Důchodový věk
Odchod do důchodu po roce 2012
Výpočet důchodu
Základní pojmy
Často kladené otázky
Důchodové zákony
OSSZ

Důležité
Úřední hodiny OSSZ:
  • po 8 - 17 hod.
  • út 8 - 14 hod.
  • st 8 - 17 hod.
  • čt 8 - 14 hod.
  • pá 8 - 13 hod.

Více informací zde

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Valorizace důchodů s mezinárodním prvkem je nižší než 470 Kč

U důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle příslušné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, tzv. dílčí důchody, se zvýšení základní výměry stanoví v poměru dob pojištění. Zvýšení základní výměry je ve skutečnosti nižší než částka 470 Kč.

Při mimořádném zvýšení podle nařízení vlády č. 211/2008 Sb. upravila Česká správa sociálního zabezpečení základní výměru stejným poměrem, v jakém byl původní dílčí důchod pojištěncům přiznán. Proto je zvýšení základní výměry podle nařízení vlády u dílčích důchodů nižší než 470 Kč měsíčně.

Dílčí důchod se přiznává pojištěnci tehdy, když byl pojištěn nejen v ČR, ale i v členském státě EU nebo ve státě, s nímž má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu (smluvní stát). Tento typ důchodu náleží v případech, kdy nárok na důchod vznikne až součtem českých a cizích dob pojištění. Po sečtení pojistných dob každý členský stát EU nebo smluvní stát přizná, vyměří a vyplácí důchod jen za dobu pojištění, kterou pojištěnec v tom kterém státě získal - dílčí důchod. Nejdříve se stanoví výše důchodu, která by žadateli náležela, jako by veškeré doby pojištění, včetně dob oznámených cizím nositelem pojištění, k nimž lze přihlížet, byly získány podle českých právních předpisů. Jedná se o tzv. teoretickou výši. Tato teoretická výše se dílčí, to znamená, že se sníží tak, aby odpovídala poměru délky dob pojištění získaných podle českých právních předpisů k celkové době pojištění získané v ČR a v členském státě EU příp. smluvním státě. Je-li souběžně vypláceno více dílčích důchodů s mezinárodním prvkem, zvyšuje se jen jedna základní výměra, a to ta vyšší.

Příklady valorizace dílčího důchodu:

Příklad 1:
Důchodce získal 20 let doby pojištění v ČR a 5 let doby pojištění podle koordinačních nařízení nebo podle mezinárodní smlouvy, celkem 25 let doby pojištění. Valorizace se v tomto případě vypočítá:

470 x

20

= 376;

zvýšení základní výměry důchodu bude činit 376 Kč měsíčně.

25

Příklad 2:
Důchodce získal 5 let doby pojištění v ČR a 20 let doby pojištění podle koordinačních nařízení nebo podle mezinárodní smlouvy, celkem 25 let doby pojištění. Valorizace se v tomto případě vypočítá:

470 x

5

= 94;

zvýšení základní výměry důchodu bude činit 94 Kč měsíčně.

25

Důležité
Kalkulačka pro výpočet důchodu

Přidejte do oblíbených
www.duchody.unas.cz